2017

 

 

Den 21. juni 2017

Produktionen i maj gav 114%

 

Den 3. maj 2017

Produktionen i april gav 142%

af gns.

 

Den 24. marts 2017

Ny webmaster på hjemmesiden

 

Nu er produktionstal for 1.kvartal 2017 samt referatet af Interessentskabsmødet den 14. marts 2017 tilgængelige her på siden.

 

Lisbeth Ditzel

Webmaster

lisbeth.ditzel@pc.dk

Dødsfald

Ledelsesmedlem og webmaster for Køge Vindmøllelaug, Jens Husby døde 6. februar efter sygdom. Jens Husby var referant ved de årlige interessentskabsmøder og ved ledelsesmøderne i Køge Vindmøllelaug. Jens var meget initiativrig bl. a. i forbindelse med 20 års jubilæet og med sine underholdende billedkavalkader ved interessentskabsmøderne.

Suppleant Arnold Sørensen er indtrådt i ledelsen for Køge Vindmøllelaug.

Ledelsen vil efter bedste evne videreføre hjemmesiden.

 

Produktion for 2016. 7. januar 2017

Produktionen i december nåede næsten op på nornalen, men året som helhed gav desværre kun 76 % af et nornalt år. Se tallene Vi kan kun håbe på lidt mere vind i 2017.

 

2016

 

 

Salg af vore møller. 25. december

 

Nedenstående annonce indrykkes i januarnummeret af tidsskriftet Naturlig Energi. Ledelsen i KV har i årets løb konstateret, at elpriserne har ligget på et meget lavt niveau, lavere end vi havde budgetteret med. Desuden har produktionen også været lav. Indtægterne er derfor lavere end budgetteret. Ud over service har der været store reparationsomkostninger på møllerne i år. Køge Vindmøllelaug kan derfor se frem til et meget ringe resultat for året 2016.

 

På den baggrund har ledelsen i KV udarbejdet salgsmateriale med henblik på eventuelt salg af møllerne. Såfremt der indkommer tilfredsstillende købstilbud, vil ledelsen i KV på interessentskabsmødet den 14. marts 2017 fremsætte forslag om salg af møllerne.

 

Vindmøller til salg

3 Nordtank 500 kW fra 1994 og 2 Nordtank 550 kW fra 1996 udbydes til salg af Køge Vindmøllelaug.

Information om møllerne, herunder produktion, kan ses på KVs hjemmeside www.kvind.dk

Udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til KVs formand Jens Laurberg Jensen tlf. 21249844 eller mail vilkestrup@landbomail.dk

Overtagelse 1. april 2017 eller efter aftale

Sidste frist for afgivelse af bud er 28. februar 2017

 

Produktion i november. 17. december

Heller ikke november nåede helt op på en gennemsnitsproduktion.

 

Produktion i oktober. 4. november

Det er rimelig utroligt for nu har produktionen ligget noget under midel i de 9 af årets første 10 måneder. Se tallene

 

Produktion i september. 6. oktober

Vi ligger stadig særdeles lavt. Se tallene

 

Produktion i august. 4. september

Produktinen ser desværre ud til at ligge på den lave side i år. Se tallene

 

Produktion i juli. 23. august

Vi nåede lige 100 %, men det kan skyldes at aflæsningen gik et par dage over. Se tallene

 

Udbytte i april kvartal. 2. august.

Kassereren neddeler at afregningsprisen i april har været 12,35 øre pr. kWh. Hvilket jo er rimeligt beskedent. Det har medført, at udbytte for april kvartal er på 20 kr. pr. andel.

 

Produktion i juni. 1. juli

Det følger årets kedelige trend. Se tallene

 

Produktion i maj. 5. juni

Det er dejligt med sol, men det giver altså ikke megen produktion. Hvis det fortsætter sådan bliver det bundrekord i år. Se tallene

 

Når møllerne er slidt ned. 20. maj

Der kommer en tid, hvor vore møller ikke kan mere - og hvad så? Vi er begyndt at overveje. Se hvad vi tænker!

 

Produktion i april. 12 maj

Det kniber med at få det til at blæse i år. Se tallene

 

Vingereparation. 9. maj

Den skadede vinger er i dag blevet repareret. Se hvordan det gik til

 

Produktion i marts. 10. april

Det er vist en rekord i lav produktion vi har fået her i marts.Se tallene

 

Produktion. 25. marts

Produktion for januar og februar er nu på. Se tallene

 

Skade på en vinge. 25. marts

For en månedstid siden opdagede formanden, at der var et hul på en af vingerne på mølle 3. Ved at zoomfotograferer vingen ses det, at vingen er flækket i den yderste ende. Når temperaturen kommer over 10 grader bliver skaden repareret. Det antages, at skaden er fremkommet som følge af lynnedslag. Se foto

 

Skat 14. februar

Opgørelse af skattemæssig indkomst for 2015. Download Excel ark under info.

 

Udbytte 27. januar

I løbet af den næste uge indbetales der udbyte for 2. halvår 2015.

 

December produktion 2. januar

Årets sidste måned "skæppede godt i kassen", så årets produktion som helhed blev helt fin. Se tallene

 

 

 

Interessentskabsmøde 2018 

 d. 20. marts, kl.19.00 i

Rishøjhallen

Dagsorden kommer

 

Få strøm fra vindmøller

www.vindstød.dk

Skatteberegning

2016

se under "Info"

 

Naturlig Energi

Hvis du er interessent kan du få et årsabonnement for kun 235 kr.

Se mere

Opdatering af personlige oplysninger

-se under Info,

vedr. overdragelse, arv mm.

 

Se vores strømpris

hos VINDenergi Danmark 

 månedligt nyhedsbrev

Bliv opdateret!

 

 

Send e-mail til "webmaster"

Hvad skal der ske med de gamle møller? Se hvad vi tænker!