Blanketten kan sendes pr. e-mail til:

 

Email: regnskab.administration@mail.dk

 

eller på post til:

 

Køge Vindmøllelaug
Tina Berg Svendsen
Fyllestedvej 20
5464 Brenderup

 

 

(udfyldes af nuværende ejer)

 

Jeg har overdraget ______ andele i Køge Vindmøllelaug I/S lb.nr.__________

 

til medunderskrevne:_________________________________________

 

Andelsbeviserne har nr: _______________________________

 

Overtagelse sker pr. _____________

 

 

__________________den _________________________________________

                                                                    tidligere ejers underskrift

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

(udfyldes af den nye ejer)

 

Jeg har overtaget ______ andele i Køge Vindmøllelaug I/S

 

 

   Jeg erklærer mig med min underskrift indforstået med at indtræde i interessentskabet med samme rettigheder og pligter, som påhviler de øvrige interessenter. Jeg tiltræder interessentskabets vedtægter.

 

        Jeg er allerede medlem af interessentskabet som lb.nr. ________

 

 

Dato:    _________________     ____________________________________

                                                           ny ejers underskrift

 

 

Købers oplysninger til interessentskabets arkiv, hvis han/hun ikke har andele i forvejen.  

Navn:

 

Adresse:

 

 

Postnummer:

By: 

Cpr.nr.:

Telefon:

email:

Evt. pantsætning til:

Udbytte ønskes indsat i pengeinstitut:

 

Pengeinstituts reg.nr.:

 

 

 

 

 

Konto nummer: