Blanketten kan sendes pr. e-mail til:

 

Email: regnskab.administration@mail.dk

 

eller på post til:

 

Køge Vindmøllelaug
Tina Berg Svendsen
Fyllestedvej 20
5464 Brenderup

 

 

Vedr. interessent i Køge Vindmøllelaug I/S  

 

lb. nr. ________ boet efter _______________________________    

 

antal andele: __________ med numrene: _________________

 

er overdraget til _________________________________

 

________________den_________________ 

 

 

____________________________________

             bobestyrers underskrift

 

 

Undertegnede _________________________________ overtager ovennævnte andele med samme rettigheder og plig­ter, som de har tilhørt tidligere ejer. Jeg tilslutter mig interessentskabets vedtægter

 

________________den_________________ 

 

____________________________________

     ny ejers underskrift

 

 

Til interessentskabets arkiv kan jeg oplyse:

 

Navn:

 

Adresse:

 

 

Postnummer:

By: 

Cpr.nr.:

Telefon:

email:

Udbytte ønskes indsat i pengeinstitut:

 

Pengeinstituts reg.nr.:

 

 

 

 

 

Konto nummer: