Tilbage til Arkiv
Opgørelse af skattemæssig indkomst for 2008
NAVN:       CPR-nr.    
Ejere af vindmøller, der alene har andele, der er anskaffet før den 22. maj 1996 og som i 1995 og 1996 kun er blevet bekattet af renteindtægter kan vælge mellem opgørelsesmetode A eller B for alle andelene.
B anvendes på alle andele i alle møllelaug.
 
Metode A:            
 
Ifølge meddelelse fra skat af 15/1 2009 skal renter ikke medregnes fra og med 2007  
idet SKAT nu har fået den opfattelse at der er tale om minimale renteindtægter eller -udgifter.
                 
Ejere af vindmøller, der har 1 eller flere andele, der er anskaffet den 22. maj 1996 eller senere skal 
benytte opgørelsesmetode B. Samme metode skal benyttes for alle andele i alle møllelaug.
 
Metode B:     1 2   1 x 2  
Bruttoindkomst (salg af el) benyttes: Andele Brutto I alt  
Gamle andele i KøgeVindmøllelaug  

418,21

   
Nye andele i Køge Vindmøllelaug  

418,21

   
Andre møllelaug        
         
BRUTTOINDKOMST I ALT   a
Bundfradrag -3.000,00 b
   
BEREGNINGSGRUNDLAG (a-b)    
   
Hvis beregningsgrundlaget er positivt:  
   
Kapitalindkomst: Positivt beregningsgrundlag x 60 %    
                 
Benyttes opgørelsesmetode A eller B anses vindmøllerne alene at være benyttet til private formål.
Ovenstående opgørelse kan benyttes, hvis man har haft andelene i hele 2008, ellers skal der anvendes en forholdsmæssig fordeling i ejertiden.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Per Kristiansen, Skovbo Revision ApS, Bækgårdsvej 54 B, 4140 Borup, Tlf. 57 56 14 00 
mail: skovbo-revision@post.tele.dk  anfør Vedr.: Køge Vindmøllelaug
Opgørelsen kan vedlægges selvangivelsen.