Tilbage til Arkiv                                                    

Hvis opgørelsen ønskes som pdf eller Excel file, - så skriv til webmasteren. Disse filer kan desværre ikke vedhæftes på disse sider.

Opgørelse af skattemæssig indkomst for 2012  

NAVN:       CPR-nr.    
 

Ejere af vindmøller, der alene har andele, der er anskaffet før den 22. maj 1996 og som i 1995 og 1996 kun

er blevet bekattet af renteindtægter kan vælge mellem opgørelsesmetode A eller B for alle andelene.
Den valgte metode skal anvendes indtil der evt. købes nye andele i et møllelaug. Herefter skal metode
B anvendes på alle andele i alle møllelaug.
 
Metode A:            
 
 
Ifølge meddelelse fra skat af 15/1 2009 skal renter ikke medregnes fra og med 2007  
idet SKAT nu har fået den opfattelse at der er tale om minimale renteindtægter eller -udgifter.
 
 
   
                 
Ejere af vindmøller, der har 1 eller flere andele, der er anskaffet den 22. maj 1996 eller senere skal 
benytte opgørelsesmetode B. Samme metode skal benyttes for alle andele i alle møllelaug.
 
Metode B:     1 2   1 x 2  
Bruttoindkomst (salg af el) benyttes: Andele Brutto I alt  
Gamle andele i KøgeVindmøllelaug   298,77    
Nye andele i Køge Vindmøllelaug   298,77    
Andre møllelaug        
         
   
BRUTTOINDKOMST I ALT   a
Bundfradrag (hvis møllerne har været ejet inden 17/11 2010) -7.000,00 b
   
BEREGNINGSGRUNDLAG (a-b)    
   
Hvis beregningsgrundlaget er positivt:  
   
Kapitalindkomst: Positivt beregningsgrundlag x 60 % (rubrik 39 felt 214)    
                 
Benyttes opgørelsesmetode A eller B anses vindmøllerne alene at være benyttet til private formål.
Ovenstående opgørelse kan benyttes, hvis man har haft andelene i hele 2010, ellers skal der
anvendes en forholdsmæssig fordeling i ejertiden.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Per Kristiansen, Skovbo Revision ApS, Bækgårdsvej 54 B, 4140 Borup, Tlf. 57 56 14 00 
mail: per@skovborevision.dk  anfør Vedr.: Køge Vindmøllelaug
Opgørelsen kan indsendes til skat, hvis de anmoder om det.