Køge Vindmøllelaug

 

Arkiv > 2008

2008   - links virker ikke pt

Oktober kvartal.30. januar
Så afsluttes 2008 med udbetaling for oktober kvartal, hvor resultatet blev 91 kr. pr. andel - 3 kr. pr. udbetaling til administration.

Årets sidste produktionstal.6. januar
I december nåede produktionen kun 69 %, men med det blev den samlede årsproduktion 103%, hvilket jo slet ikke er så dårligt.
Se tallene

Statistik.22. december
Formanden har i lang tid efterlyst lidt statisk over, hvor mange der besøger denne hjemmeside. Det er uden held forsøgt, at sætte en tæller på siden. I lang tid har webmasteren også forsøgt at få informationen fra vores hjemmesidehotel, men der har være svære kommunikations vanskeligheder inden det i dag lykkedes. Der er interessante oplysninger og måske kan vi uddybe det lidt mere på interessentskabsmødet. Se mere her.

Stor produktion i november. 8. december
Forholdstallet for produktionen i november kom op på 164%. Gennemsnitstallet for november er dog et lidt mystisk tal, idet det ligger betydeligt under de 2 måneder ved siden af - oktober og december. Hvis gennemsnitstallet havde været som disse 2 måneder, ville forholdstallet have været 136%, hvilket jo heller ikke er dårligt, og som afspejler, at det har luftet en del i den forgangne måned. 
Se tallene

Besøgstæller 5. november
Det er forsøgt, at indsætte en tæller på denne side, for at vise antal besøgende, men der er problemer med det.

Oktober gav 74%.3. november
Vi manglede jo mølle 4 i de første to tredjedele af måneden. Det er imidlertid rigtig godt at møllen kom i gang igen inden vintermåneders større produktion. 
Se tallene

Udbytte for juli kvartal. 28. oktober
Fra den altid velunderrettede kilde (kassereren) er meddelelsen, at der udbetales 38 kr. pr. andel for juli kvartal minus 3 kr. pr interessent til administration. Pengene skulle blive indbetalt i slutningen af denne uge. Mølle 4, der lige er kommet i gang igen, har stået stille i hele kvartalet, så der mangler en femtedel af produktionen i perioden.

Gearet på igen.22. oktober
Webmasteren kunne i dag konstatere, at gear og vinger er oppe igen på mølle 4. Mølle 4s gear

Mølle 4 får det snart bedre. 17. oktober
Fra formanden forlyder det, at hvis alt går vel, vil møllen komme op at stå i uge 43, gearet bliver færdigsamlet den 17. oktober og der er transport mulighed mandag den 20. oktober, så er det kun kran og vindforhold der afgør, hvornår opsætningen kan finde sted. Mølle 4s gear

52% i september.2. oktober
Vi er inde i et år, hvor produktionen tager nogle store udsving. I denne måned blev det så i den lave ende. Vi må så glæde os over at vi får en god pris på det der produceres. 
Se tallene

Billeder om mølle 4. 28.september
Så er der lidt flere billeder om møllen der ikke producerer i øjeblikket, men som vi regner med bliver klar til, når vinden igen begynder at producere energi.  Mølle 4s gear

146% i august.3.september
Et rigtig fint udbytte i denne måned, og der er 2 måder at anskue det på. Det er jo slet ikke så dårligt eller hvor ville det have været stort, hvis den 4 mølle også havde været i sving.
Se tallene

Angående den 4 mølle, så er der besigtigelse af gearet i Grenå på mandag den 8 september, hvor forsikringsselskabet og medlemmer af KV's ledelse deltager.

Ubytte. 15. august.
Som det fremgår af produktionstallene for april og maj, var det et par måneder med usædvanlig lav produktion forårsaget af en vindfattig periode. Derfor kunne udbyttet for april kvartal kun lige snige sig op på 31 kr. pr andel.

Gearproblemet.5. august
Det lader til, at ferietiden spiller ind, for der er pt. ikke sket noget med vore gear.

74% i juli.5. august
I denne måned mangler vi jo produktionen af mølle 4. Det er godt det ikke er i en vintermåned.
Se tallene

Gearproblem.20. juli
Der er opstået problemer med gear i mølle 4. Se mere og følg sagens udvikling her. Mølle 4s gear


110% i juli.20.juli
Så er vi tilbage på den rigtige kurs igen med hensyn til produktionsmængde. Sommerferien har dog medført at tallene kommer lidt sent - undskyld. Kik alligevel på de dejlige tal
Se tallene

Så stiger prisen for strømmen 23.juni
Nu får vi mere for strømme. Læs kassererens oprivende indlæg. Kik her.

50 % i maj.
8.juni

De sidste par måneder har bestemt ikke budt på megen vind til vore møller. Mølle 4 og 5 har specielt produceret mindre, hvilket måske kan skyldes, at vi har haft vind fra øst i en længere periode. Se tallene

41% i april.10.maj
April bliver så ikke den måned der bidrager mest til kassebeholdningen. Udover manglende vind stod mølle 5 stille i en periode på grund af hydraulik problemer, oplyser Arnold.
Se tallene

Ubytte. 28. april.
I udbytte for januar kvartal udbetaler vi 183 kr. pr andel. Heri er indregnet de 39 kr. pr andel som ekstraudbytte fra 2007, meddeler kassereren. Det er ikke så lidt bedre en sidst.

Beregning af skat 28. april
Vores revisor Per Kristiansen fra Skovbo Revision ApS har igen leveret et skema til beregning af skat. Der er beregning for henholdsvis A og B skalt. Skemaet kan hentes her.

DV's årsmøde.6. april
Kort referat fra Danmarks Vindmølleforenings årsmøde, som vores kasserer deltog i. Se referatet.

126% i marts.2. april
Det første kvartal har jo slet ikke været så dårlig, med 2 store måneder og en normal.
Se tallene

Foto fra toppen. 12. marts
På interessentskabsmødet blev der vist en fotoserie, hvoraf det fremgår, hvad man kan se i landskabet på en klar dag fra toppen af en af vore møller. Se billederne.

101% i februar.
5. marts
Med de sidste dages blæst i februar nåede vil lige over produktionsgennemsnittet
Se tallene

Billeder interessentskabsmøde 2007.  5 marts
I flere år har der været tale om at se billeder der viser hvad der kan ses fra toppen af møllerne. Se under "Foto" hvad der blev vist sidste år - eller Klik her

Interessentskabsmødet. 22. februar
På mødet vil vi også vise billeder af udsigten fra toppen af vores møller. Hvor langt kan vi se væk, og hvilke bygninger ses? Forhåbentlig går det bedre end sidste år!

Interessentskabsmødet den 11 marts.9.februar.
Det er lykkedes os, at få medlem af Folketinget Henrik Høegh fra Venstre til at komme og tale om Venstres og regeringens energipolitik. Her kan komme interessante oplysninger, hvis du vil vide noget om, hvordan mulighederne er for den form for energi, som vi producerer.

197% i januar.9. februar
Næste dobbelt så stor en produktion som gennemsnitte er da en ikke ringe begyndelse på det nye år.


Til top