2007

Køge Vindmøllelaug

Foto: maj måned

Arkiv > 2007

2007   - Løbende information    links virker ikke pt

Udbetaling oktober kv. 9.februar 2008

Så har kassereren igen regnet på tallene for kvartalsudbyttet i Køge Vindmøllelaug.

60 kr. pr. andel bliver det til, hvor der fratrækkes de sædvanlige 3 kr. i administration for hver interessent.

202 og 38%.5. januar 2008

Den forholdsvise produktion in november og december blev således den højeste i året og en af de laveste. Der blev for året som helhed produceret 107%, så det er for en gang skyld slet ikke så dårligt. Se Produktion i alt i tal

32% i oktober. 2. november

Nu gik det elles lige så godt, men det kan jo ikke lade sig gøre, både at få en dejlig mild og stille oktober, og så stor produktion.Se Produktion i alt i tal

Udbetaling juli kv.1.november

Fra sædvanligvis velunderrettet kilde - kassereren - meddeles at EC Administration i næste uge udbetaler i  49 kr. pr andel for juli kvartal.

Regionsmøde i Haslev.11.oktober

Ove Hansen har været til regionsmøde og kan referere om socialdemokraternes politik på vindområdet, og hvordan det skal være, når det køre i olie. Se referat.

137% i september.3 oktober

3 måneder der er pænt over normalen, er da "slet int' så ringe endda".  Se Produktion i alt i tal

113% i august. 5. september

Igen står lykken os bi og og produktionen ligger over gennemsnittet.Se Produktion i alt i tal

164% i juli. 14. august

Så fik vi lidt revanche for de sidste 2 måneder.  Se Produktion i alt i tal

April kvartal 14. august

Kassereren meddelte allerede 22 juli, at der var penge på vej, men skriveren her på siden har været optaget til anden side, så meddelelsen kommer først nu. Det er ikke fordi det er mange penge, men hvis du skal afstemme bankbogen, så skal der være kommet 24 kr. ind pr andel for april kvartal.

59% i juni.5. juli

Lige i disse dage er nedbøren så betydelig, at man kan funderer over om ikke en vandmølle havde givet mere end vore vindmøller. Se Produktion i alt i tal

78% i maj2. maj

Den relative produktion var lidt minder, men foreløbig har vi fået høje produktionstal i vintermånederne, hvor det virkeligt betyder noget.  Se Produktion i alt i tal

106% i april.11. maj

"Næsten en gennemsnitsmåned" bemærker Arnold ved fremsendelsen af månedens produktionstal.  Se Produktion i alt i tal

Beregning af skat 30. april

Vores revisor Per Kristiansen fra Skovbo Revision ApS har leveret et skema til beregning af skat. Der er beregning for henholdsvis A og B skalt. Skemaet kan hentes her.

Til selvangivelsen. 29. april

Da en del af indkomsten er renter skal disse angives med 9,32 kr. pr. andel.

Januar kvartal29. april

Kassereren meddeler, at der igen har været blæst i kassen, og at afregningen pr. andel kommer op på 117 kr. for årets første kvartal. (30 kr. er dog fra overskud i 2006).

Næste års interessentskabsmøde 29. april

I 2008 bliver mødet den 11. marts og samme sted som sædvanlig. Vi arbejder selvfølgelig også på at have et interessant indlæg, der har tilknytning til vores forretning.

Årsmøde10. april

Danmarks vindmølleforening har afviklet sit årsmøde. Vores kasserer Ove var med. Kort orientering.

Fabrikant gruppens møde. 10. april

NEG-MICON Fabrikantgruppe har hold årligt møde. Også her var Ove med. Se referatet.

Vi er på frimærker10. april

Ja, måske ikke helt lige os men ideen om vindmøller. Mere information.

94% i marts5. april

Nu gik det ellers lige så godt, men det blæsevejr vi har i dag, hvor dette skrives, skulle der være gode udsigter.Se Produktion i alt i tal

Interessentskabsmødet 16.marts

Referatet ligger nu på siden for det Se selv

114% i februar. 8.marts

Vi har ikke helt mistet pusten. De gode tal holder sig. Se Produktion i alt i tal

Andele køber 8. marts

Der er flere der har lyst til at købe andele. Se køb og salg

Flere får månedlige mail26. februar

Med indkaldelsen til interessentskabsmødet var der også en opfordring til at tilmelde sig månedlige mail, og den opfordring  har flere fulgt.

Andele købes. 12. februar

Se køb og salg

181% i januar.6. februar

Så nu spiller klaveret - eller vindorgelet. Nu er det bare med at hold pusten. Se Produktion i alt i tal