Produktion

Køge Vindmøllelaug

Foto: maj måned

Produktion 2019 i kWh

 


Mølle 1

Mølle 2

Mølle 3

Mølle 4

Mølle 5

Total

% af gns. 15 år

Gns. 15 år

Januar

       73.675   

       71.007

       64.333

      67.373

      68.451

    344.839

     82,8 %

  416.416

Februar

       49.493

       45.370

       42.679

      53.113

     51.214     

    241.869

     63,3 %

  382.284

Marts

95.953

       92.339

       85.454

      96.801

     96.814

    467.361

   137,1 %

  340.692

April

        36.682

       28.979

       24.725

      27.546

     24.710

    142.642

     58,1 %

  245.518

Maj

        53.152

       47.071

       33.986

      47.798

     48.924

    230.931

   121,5 %

  190.066

Juni

        27.956

       26.821

       21.922

      23.123

     22.378

    122.200

     63,1 %

  193.740

Juli

        43.363

       40,566

       28.303

      29.546

     37.320

    179.098

   125,0 %

  143.226

August

        19.882

       19.230

       18.999

      23.296

     20.723

    102.130

     61,8 %

  165.165

September

        52.058

       52.257

       38.387

      48.316

     49.688

    240.706

   102,1 %

  235.668

Oktober

        38.999

       36.626

       37.532

      42.560

     37.672

    193.389

     62,3 %

  310.354

November

        51.908

       51.879

       49.293

      47.068

     27.264

    227.412

     75,4 %

  301.753

December

        69.465

       68.363   

       67.289

      75.053

     70.096

    350.266

   111,5 %

  314.269

Totalt

      612.586

     580.508

     512.902

    581.593

   555.254

  2.842.843

     87,8 %

3.239.151

Produktionstallene leveres af Arnold Sørensen,

men afregning sker efter Energinet.dks automatiske aflæsning.

      PRODUKTIONSTAL FOR DE 5 MØLLER I KWH

         

          ÅR                          I alt                          MØLLE 1                MØLLE 2                 MØLLE 3                MØLLE 4             MØLLE 5


      2016

     2.476.475

       573.908

        518.148

       381.296

       547.072

       456.051

      2017

     3.048.166

       686.713

        605.026

        565.173

       578.380

        612.874

      2018

     2.502.081

       578.386

       541.556

       493.455

       470.503

       418.181

      2019

     2.842.843

         612.586

       580.508

         512.902

       581.593

       555.254