2016

Køge Vindmøllelaug

Foto: maj måned

2016Salg af vore møller. 25. december


Nedenstående annonce indrykkes i januarnummeret af tidsskriftet Naturlig Energi. Ledelsen i KV har i årets løb konstateret, at elpriserne har ligget på et meget lavt niveau, lavere end vi havde budgetteret med. Desuden har produktionen også været lav. Indtægterne er derfor lavere end budgetteret. Ud over service har der været store reparationsomkostninger på møllerne i år. Køge Vindmøllelaug kan derfor se frem til et meget ringe resultat for året 2016.


På den baggrund har ledelsen i KV udarbejdet salgsmateriale med henblik på eventuelt salg af møllerne. Såfremt der indkommer tilfredsstillende købstilbud, vil ledelsen i KV på interessentskabsmødet den 14. marts 2017 fremsætte forslag om salg af møllerne.


Vindmøller til salg

3 Nordtank 500 kW fra 1994 og 2 Nordtank 550 kW fra 1996 udbydes til salg af Køge Vindmøllelaug.

Information om møllerne, herunder produktion, kan ses på KVs hjemmeside www.kvind.dk

Udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til KVs formand Jens Laurberg Jensen tlf. 21249844 eller mail vilkestrup@landbomail.dk

Overtagelse 1. april 2017 eller efter aftale

Sidste frist for afgivelse af bud er 28. februar 2017


Produktion i november. 17. december

Heller ikke november nåede helt op på en gennemsnitsproduktion.


Produktion i oktober. 4. november

Det er rimelig utroligt for nu har produktionen ligget noget under midel i de 9 af årets første 10 måneder. Se tallene


Produktion i september. 6. oktober

Vi ligger stadig særdeles lavt. Se tallene


Produktion i august. 4. september

Produktinen ser desværre ud til at ligge på den lave side i år. Se tallene


Produktion i juli. 23. august

Vi nåede lige 100 %, men det kan skyldes at aflæsningen gik et par dage over. Se tallene


Udbytte i april kvartal. 2. august.

Kassereren neddeler at afregningsprisen i april har været 12,35 øre pr. kWh. Hvilket jo er rimeligt beskedent. Det har medført, at udbytte for april kvartal er på 20 kr. pr. andel.


Produktion i juni. 1. juli

Det følger årets kedelige trend. Se tallene


Produktion i maj. 5. juni

Det er dejligt med sol, men det giver altså ikke megen produktion. Hvis det fortsætter sådan bliver det bundrekord i år. Se tallene


Når møllerne er slidt ned. 20. maj

Der kommer en tid, hvor vore møller ikke kan mere - og hvad så? Vi er begyndt at overveje. Se hvad vi tænker!


Produktion i april. 12 maj

Det kniber med at få det til at blæse i år.  Se tallene


Vingereparation. 9. maj

Den skadede vinger er i dag blevet repareret. Se hvordan det gik til


Produktion i marts. 10. april

Det er vist en rekord i lav produktion vi har fået her i marts.Se tallene


Produktion. 25. marts

Produktion for januar og februar er nu på. Se tallene


Skade på en vinge. 25. marts

For en månedstid siden opdagede formanden, at der var et hul på en af vingerne på mølle 3. Ved at zoomfotograferer vingen ses det, at vingen er flækket i den yderste ende. Når temperaturen kommer over 10 grader bliver skaden repareret. Det antages, at skaden er fremkommet som følge af lynnedslag. Se foto


Skat 14. februar

Opgørelse af skattemæssig indkomst for 2015. Download Excel ark under info.


Udbytte 27. januar

I løbet af den næste uge indbetales der udbyte for 2. halvår 2015.


December produktion 2. januar

Årets sidste måned "skæppede godt i kassen", så årets produktion som helhed blev helt fin. Se tallene