Dagsorden

Køge Vindmøllelaug

Foto: maj måned

Dagsorden til interessentskabsmøder

                                                                                                                                                                                               retur til forsiden

Indkaldelse til interessentskabsmøde i Køge Vindmøllelaug


                  Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 i Rishøjhallens Cafeteria, Skolevej 7, 4600  Køge


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Ledelsens beretning for år 2017

3. Fremlæggelse af regnskab, med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller dækning

    af tab

4. Forslag fra ledelse og interessenter

5. Forslag fra ledelsen til budget 2018

6. Valg af interessenter til ledelsen

    Ove Hansen og Arnold Sørensen genopstiller

     Valg af en suppleant. Lisbeth Ditzel genopstiller

7. Valg af to folkevalgte revisorer samt en revisorsuppleant.

    Peter Ladegaard og Jørgen Post Petersen, samt Anita Kjeldsen genopstiller

8. Eventuelt


PS. Køge Vindmøllelaug byder på en let anretning.

   


Retur til forside

Interessentskabsmøde

                     Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19,00 i Rishøjhallens cafeteria.


1. Valg af stemmetæller og dirigent

2. Ledelsens beretning for året 2014

3. Forelæggelse af regnskab, med indstilling til anvendelse af overskud

4. Forslag fra ledelse og interessenter

5. Forslag fra ledelsen til budget for 2015

6. Valg af ledelsen. På valg:

     Jens Laurberg Jensen, Bo H Johansen, Arnold Sørensen + 1 suppleant

7. Valg af folkevalte revisorer. På valg

    Peter Jørgensen og Jørgen Post Pedersen

8. Eventuelt


Smørrebrød som sædvanlig.


Efter mødet går vi på vingerne, idet vores ledelsesmedlem Bo Johansen kommer med et spændende indlæg om hans tid som jagerpilot og senere hos SAS.


Retur til top

 
Interessentskabsmøde

                     Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19,00 i Rishøjhallens cafeteria.


1. Valg af stemmetæller og dirigent

2. Ledelsens beretning for året 2013

3. Forelæggelse af regnskab, med indstilling til anvendelse af overskud

4. Forslag fra ledelse og interessenter

5. Forslag fra ledelsen til budget for 2014

6. Valg af ledelsen. På valg:

     Ove Hansen, Køge og Jens Husby, St. Ladager + 1 suppleant

7. Valg af folkevalte revisorer. På valg

    Peter Jørgensen og Jørgen Post Pedersen

8. Eventuelt


Smørrebrød som sædvanlig.

 


Efter mødet regner vi med som sædvanlig at have et interessant indlæg. Det er endnu ikke på plads men flere emner er i spil. 


Retur til top

  

 Interessentskabsmøde

                     tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19,00 i Rishøjhallens cafeteria.


1. Valg af stemmetæller og dirigent

2. Ledelsens beretning for året 2011

3. Forelæggelse af regnskab, med indstilling til anvendelse af overskud

4. Forslag fra ledelse og interessenter

5. Forslag fra ledelsen til budget for 2013

6. Valg af ledelsen. På valg:

     Jens Laurberg Jensen, Bo H Johansen, Arnold Sørensen + 1 suppleant - Kim Madsen

7. Valg af folkevalte revisorer. På valg

    Peter Jørgensen og Jørgen Post Pedersen + suppleant Kirsten Mortensen

8. Eventuelt


Smørrebrød som sædvanlig.

 


Efter mødet kommer Lars Kristensen fra Køge Vind og fortæller om det nye projekt på Køge Havn.


Retur til top

 

Interessentskabsmøde

                     tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19,00 i Rishøjhallens cafeteria.


1. Valg af stemmetæller og dirigent

2. Ledelsens beretning for året 2010

3. Forelæggelse af regnskab, med indstilling til anvendelse af overskud

4. Forslag fra ledelse og interessenter

5. Forslag fra ledelsen til budget for 2012

6. Valg af ledelsen. På valg:

     Ove Hansen, Køge og Jens Husby, St. Ladager + 1 suppleant

7. Valg af folkevalte revisorer. På valg

    Peter Jørgensen og Jørgen Post Pedersen

8. Eventuelt


Smørrebrød som sædvanlig.

 


Efter mødet regner vi med som sædvanlig at have et interessant indlæg. Det er endnu ikke på plads men flere emner er i spil. 


Retur til top